Pre profesionálov v stavebníctve je Murexin partnerom dokonale zladených výrobkov a systémových riešení. V šiestich kategóriách profesionálnej stavebnej chémie má Murexin asi 3000 výrobkov.

Kto sme

Murexin je značkou tradície a vysokej kvality v stavebníctve, ako prakticky žiadna iná spoločnosť!

Murexin je súčasťou spoločnosti Schmid Industrieholding – rakúskej skupiny spoločností s bohatou tradíciou.

Táto rodina zahŕňa Austrotherm, Baumit, Furtenbach, Wopfinger, Transportbeton, Lorencic, Wolf Plastics a Ortner. Ústredie spoločnosti Murexin vo Wiener Neustadt (AT) je aj domovom výrobného závodu, centrálneho skladu a kompetenčného centra, ktoré je zodpovedné za výskum, vývoj a zabezpečenie kvality. To sa opiera o viac ako 90 rokov skúseností.

Ekológia a udržateľnosť sú dve kľúčové témy našej spoločnosti.
Murexin má spolu približne 400 zamestnancov a poskytuje profesionálnu podporu na všetkých úrovniach a vysoký štandard všestrannej podpory. S medzinárodnými výrobnými závodmi v Szekszárde v Maďarsku a v KEMA v Slovinsku sú výrobky Murexin dostupné na približne 30 vývozných trhoch prostredníctvom priamych predajcov, distribučných partnerov alebo etablovaných dcérskych spoločností.

Inovácie s
tradíciou

Spoznajte viac spoločnosť Murexin a objavte jej históriu

Štart spoločnosti Murexin GmbH

Vysoké nároky
na kvalitu

Spoločnosť Murexin už mnoho rokov zameriava svoju činnosť v oblasti vývoja produktov na základe vysokých štandardov technických noriem. Výroba šetriaca zdroje, kompatibilita so životným prostredím a užívateľská prívetivosť.

Podľa dolnorakúskeho výrobcu stavebnej chémie sú moderné výrobky účinné, ekologicky a fyziologicky nezávadné, ľahko spracovateľné a rýchle. Vyžaduje si to mnoho výskumných a vývojových prác, ale aj veľa skúseností. Murexin však považuje tento záväzok za správny a užitočný pre ľudí aj našu Zem.

#mojakarieravMurexine

Ak chcete byť súčasťou našej spoločnosti, prihláste sa tu na stránke kariéry:

Centrála
MUREXIN SK

Murexin je zastúpený vo viac ako 30 krajinách prostredníctvom medzinárodných obchodných zastúpení a obchodných partnerov. Kliknutím na mapu sa dozviete viac.

Murexin s.r.o.
831 03 Bratislava
Odborárska 52

Tel.: +421 2 4927 7224
murexin@murexin.sk

Europa