materiály pre Liate podlahy

Farebná epoxidová živica MHF 10

  • veľmi nízky obsah emisií, Emicode EC1-PLUS
  • univerzálne použitie
  • nízka viskozita
  • plniteľná kremičitým pieskom

Dvojzložková, veľmi tekutá, tónovaná, epoxidová živica bez obsahu rozpúšťadiel, bez zápachu a s veľmi nízkym obsahom emisií - EC1 plus. Podľa potreby sa plní sušeným kremičitým pieskom. Pre použitie v interiéri a exteriéri, ako penetračný náter a na výrobu farebnej epoxidovej malty primiešaním kremičitého piesku. Pre pochôdzne a pojazdné plochy ako parkoviská, nájazdové rampy a iné cestné konštrukcie.

Spotreba
- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,3 kg/m² - hrubá epoxi. malta: 2,5 kg/m²/cm pri zmiešaní s krem.pieskom fr. 0,063-3,5 mm v pomere EP_KP=1:10

Farba
čierna, zelená, červená, béžová