materiály pre Stavebné izolácie

Hydroizolačná stierka šedá DS 28

  • vhodná pre nádrže s pitnou vodou
  • natierateľná a stierkovateľná
  • aj na matne vlhké podklady
  • paropriepustná

Minerálna, kryštalická, zdravotne nezávadná, polymérmi zušľachtená povrchová izolácia odolná sulfátom, vhodná aj na priamy styk s pitnou vodou. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie hydrofóbneho povrchu na stavebných konštrukciách, ako sú základy, základové dosky, pivničné steny, oporné steny a podobných vodou zaťažených stavebných dielcoch. Špeciálna oblasť použitia je izolovanie betonových nádrží na pitnú a úžitkovú vodu, štôlni a tunelov, podzemných garáži, cisterien, žlabov atď. Je testovaná ako izolácia pre negatívny tlak vody.

Spotreba
cca 1,45 kg/m²/ 1 mm hrúbky - izolácia proti zemnej vlhkosti: cca 2 - 3 kg/m² - izolácia pri väčšom zaťažení vodou a pri izolácii nádrží na vodu: cca 4 - 5 kg/m²